Infrastrukturminister Tomas Eneroth sa i en intervju med Sekotidningen inför riksdagsvalet i fjol:

– Det sker olyckor vid vägarbeten varje år för att man inte respekterar nedsatt hastighet. Det leder till att människor skadas och till och med dödas på jobbet. Det är ytterst allvarligt.

Men sedan valet har det varit tyst från Socialdemokraterna. Nu säger Tomas Eneroth att arbetet med förslaget kan påbörjas.

När kan det bli verklighet?

– Det är svårt att säga. Men det är en viktig fråga, och det är en insats som både främjar trafiksäkerheten och minskar dödligheten i arbetslivet.

Kommer införandet av nya bötesbelopp ske om ett till två år, eller senare i tid?

– Jag vill inte sätta någon tidsram, men det är bråttom.

”Bryter mot normer”

Ett annat förslag som Tomas Eneroth tog upp inför valet förra året var att inrätta Yrkesinspektionen, en ny myndighet för skärpta kontroller av yrkestrafiken som ska ha större möjligheter till kontroll än polisen har.

– Vi jobbar med flera förslag i regeringskansliet om att stärka säkerheten vid vägarbeten. När och var och hur vi presenterar det får vi återkomma till.

Kommer man åt problemet med respektlösa trafikanter enbart med böter och fler kontroller?

– Böter är en viktig del. Kontroller en annan. Det är också viktigt att tydliggöra vilkas liv det är du riskerar när du bryter mot de normer som vi har i samhället. Civilsamhället och organisationer kan vara viktiga budbärare framöver för att öka trafiksäkerheten. Så det också blir en fråga som du och jag tar ett ansvar för; att den som är vägarbetare kommer tryggt hem från jobbet.

Enligt en enkät från Seko 2016 uppgav 91 procent av vägarbetarna att trafikakter inte tog tillräcklig hänsyn till dem. En markant försämring jämfört med hur det såg ut 2011. Dessutom upplevde många att det fanns brister i säkerheten på arbetsplatsen.

I slutet av juni kommer en uppföljningsrapport. Linda Agetoft, ansvarig för väg- och banavtalet på Seko, uppger redan nu att den dystra trenden håller i sig.

– Inget tyder på att det skulle ha blivit bättre. Många av våra medlemmar är hårdnackade på gott och ont. De hör sällan av sig när det gäller arbetsmiljöfrågor. Men samtidigt är det många som svarat på vår enkät och anger att det förekommer fler incidenter och att de känner sig mer otrygga.

”Ny lagstiftning”

Genom samverkan med Socialdemokraterna har Seko lyft en motion till riksdagen om utökad kameraövervakning och högre bötesbelopp för fortkörning vid vägarbetsplatser. Kadir Kasriga (S) står bakom den. Men motionen har inte resulterat i något än.

– Alla står med flaggan högt när det gäller arbetsmiljöfrågor och säger att det är viktigt. Men tydligen är det inte nog angeläget för att fler partier ska ställa sig bakom det här, säger Linda Agetoft.

Seko jobbar även tillsammans med Trafikverket och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, för att hitta lösningar.

– Trafikverket har försökt avfärda några bud som ansetts vara så låga att det skulle riskera efterlevnad av bland annat säkerhetskrav. Men det har man fått avslag på. Trafikverket anser sig därför begränsade i vilka krav de kan ställa i upphandlingar utifrån EU:s konkurrensregler. Det är ny lagstiftning vi behöver.