Tre anmälningar mot arbetsgivaren har lämnats in av huvudskyddsombudet på Öresundstågen.
   Dels är det stora problem med toaletterna. Ombord på tågen finns inga personaltoaletter utan de anställda ska dela med passagerarna. Men det finns för få, bara två i varje tågsätt, och de är dessutom ofta trasiga.
   Seko kräver därför inte bara snabbare reparationer och tätare städning av toaletterna utan också ett förbud mot att köra tåg som inte har minst en fungerande toalett.
   En annan anmälan handlar om ljudnivåerna ombord på tågen, där man bland annat kräver öronproppar till personalen.
   I en tredje anmälan pekar Seko på otydligheter i ansvarsförhållandena. Därför begär man att Arbetsmiljöverket ska peka ut vem som har samordningsansvaret för arbetsmiljön ombord på tågen.