Seko anser att SJ:s sätt att boka upp de timanställda strider mot överenskommelsen om hur bokningssystemet Netwic ska användas.
Och Elias Catano är inte säker på att det upphört helt, som Klas Andreasson hävdar.
Eftersom en timanställds anställning börjar i samma stund som SJ:s bokning sker borde de få betalt för all tid som bokats in, som Seko ser det.

I några fall rör det sig om flera dygn i sträck som medlemmar varit uppbokade, men inte fått arbeta alls eller bara delvis. Och förstås
inte fått betalt när de väntat. Dessutom ska bokningar, enligt avtalet, vara kopplade till specifika turer eller åtminstone arbetspass (morgon, dag eller kväll).
Därmed gör SJ egentligen två fel. Bokar för  mycket utan lön och bokar på fel sätt.

–Det stämmer att vi har en tvist om detta med SJ, där vi efter flera förhandlingar inte lyckats komma överens, säger Elias Catano.

Seko har krävt att de som drabbats ska ha lön för den tid de suttit ”obetald jour” och väntat på uppdrag. Det vill säga för den tid
de bokats upp av SJ och enligt avtalet faktiskt varit anställda – dock utan att få arbete.

För några medlemmar handlar det om tusentals kronor som SJ ”lurat” dem på.

SJ avvisar kravet och hävdar att det räcker att timmisarna får betalt för de timmar de arbetat.

– Vi har sökt kompromissa genom att inte kräva betalt för mer än 12 timmar, men även det har SJ avvisat, säger Elias Catano.

Det han är mest kritisk till är egentligen inte den uteblivna lönen i sig, utan det faktum att SJ:s timanställda lämnats i ovisshet
om såväl arbetstider som lön.

– Det är högst osmakligt att SJ som ledande tågoperatör än idag utnyttjar de med otryggast anställningsform på detta sätt. Då kan
man åtminstone kompensera de drabbade för dessa misstag som man har bekräftat, säger Elias Catano.