Parterna inom den statliga sektorn har satsat olika projekt för en på bättre arbetsmiljö, minskade sjukskrivningar och förbättrad samverkan inom arbetsmiljöområdet . 200 delprojekt inom ett 50-tal myndigheter är genomförda.