Det visar världsfacket lista över de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter i arbetslivet, rättighetsindex, för 2015.

Kina, Guatemala och Förenade Arabemiraten tillhör de sämsta länderna när det gäller fackliga och mänskliga rättigheter på jobbet, men även Thailand, Turkiet, Indien och Kambodja ligger högt på värstalistan.

I 44 länder fängslades eller greps arbetstagare när de ställde krav på bättre arbetsvillkor eller demokratiska reformer under det senaste året. I den förra mätningen skedde detta i 35 länder. Mord och försvinnanden har förekommit i minst 11 länder,

Mellanöstern och norra Afrika är den region där det begås flest brott mot grundläggande rättigheter. Men ingen region i världen är förskonad från försämringar.

Enligt ITUC har de fackliga organisationernas ställning försvagats i flera länder i Europa, bland annat har strejkrätten försvagats i Spanien och Storbritannien, enligt ITUC,

ITUC representerar 175 miljoner arbetstagare över hela världen organisationens rättighetsindex rankar 141 av världens länder. LO, TCO och Saco är medlemmar och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är biträdande ordförande.

Läs rapporten här: