Magnus Brattström, ordförande för Seko på Telia, säger att det är ett bra beslut.

–Igår på styrelsemötet ställde Lars Nyberg ett ultimatum att styrelsen skulle uttala förtroende för honom. Vi från fackets sida kunde inte ge det. Ledningen har visat ett bristande affärsmannaskap, säger han.

Magnus Brattström säger att Telia nu behöver en vd som litar på personalen och som ser potentialen i bolaget. Lars Nybergs ledarskap har inte alltid varit av godo för företaget.

Tellias interna granskningsrapport som idag presenterades av advokaten Biörn Riese kritiserar företagets ledning, vd, styrelse och projektgrupper för deras affärer med Uzbekistan. Affärerna har skett utan kunskap och granskning. Det har fungerat och varit lönsamt och därför inte ifrågasatts.

Enligt Biörn Riese finns inga belägg för mutbrott, eller bestickning som det är fråga om i Telias fall, men inte heller för motsatsen.

Magnus Brattström tycker att vissa delar av ledningen varit att likna vid hästhandlare, de har fått nys på en bra affär och sedan inte tagit reda på vem de haft att göra med.

–I dag skulle det aldrig kunna gå till så som det gjorde 2007, när Uzbekistanaffären gjordes, säger han. Kontrollen är betydligt större och reglerna förändrade.

Finanschef Per-Arne Blomquist träder nu in som tf vd.