I vilken takt Telia ska dra sig tillbaka från länderna i Eurasien är oklart.

En orsak till att Telia lämnar Kazakstan, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Georgien. Moldavien, Tadzjikistan och Nepal är anklagelser om korruption och samröre med diktaturer som riktats mot bolaget under flera år. Affärer som gjorde att den tidigare vd:n och styrelseordförande avgå. En mututredning pågår fortfarande.

Peter Wiklund, ordförande för Seko på Telia, stöder beslutet att lämna Eurasien. Han är även arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.

-Vi från fackligt håll har ingen annan uppfattning än ledningen. Det finns mycket kritik från aktieägarna mot de affärer som Teliasonera gjort i Eurasien. Då blir det här ett naturligt steg.

Delar facket den kritiken?

-De saker som uppdagats ibland annat media hände under den gamla ledningen och den gamla styrelsen. Det är inte den nuvarande ledningen ansvarig för, men de får fortsätta ta emot mycket kritik.

Är det ärr strategiskt bra beslut för Telia?

-Det får vi se. Det gäller nu att utveckla de andra marknaderna, säger Peter Wiklund.

Bland de länder som Telia ska lämna på sik är Nepal, där Teliasonera är majoritetsägare i Ncell, den dominerande aktören på landets mobilmarknad. Sekotidningen har i flera reportage berättat om den fackliga verksamheten på Ncell och samarbetet med Seko i Sverige.

Företrädare för den lokala fackklubben på Ncell säger idag till Sekotidningen att det inte är bra att Teliasonera lämnar Nepal, men att personalen ändå inte oroar sig för framtiden. Det finns en lagstiftning i landet som ger ett relativt starkt skydd till de anställda.