–Företaget anser att en kommande automatisering gör att antalet tekniker måste minska. Men vi menar att det är alldeles för tidigt att dra den slutsatsen, säger Nick Fortgens, ordförande för Sekos klubb på Comhem.

Lång anställningstid

De tekniker som sägs upp har lång anställningstid i Tele2 respektive Comhem och lång uppsägningstid. De blir dock arbetsbefriade under uppsägningstiden, enligt Seko.

–Det är tråkigt att det blir så här, men vi är inte överraskade. När två bolag slås samman blir det ofta en effekt att personal sägs upp, säger Nick Fortgens.

Enligt Tele2 är uppsägningar av tekniker nödvändigt eftersom en sammanslagning av två teknikenheter gör att det blir dubbel bemanning på vissa arbetsuppgifter.

Två bolag blir ett

–Vi får en stor nätorganisation, som är vår huvudsakliga verksamhet. Då blir det naturligt att vissa jobb blir överlappande och det är inget som kan vänta, säger Louise Ekman, kommunikationschef på Tele2.

Sammanslagningen av Tele2 och Comhem påbörjades i slutet av 2018 men är ännu inte färdig. I praktiken går Comhem in i Tele2.

För Sekos del har den första tiden handlat om att sitta i varselförhandlingar. Arbetet med att få ett nytt lokalt avtal och bilda en gemensam klubb har fått vänta.

–Vi har fått prioritera varslen, säger Nick Fortgens, som tror att det blir fler uppsägningar så småningom.

–När är omöjligt att säga.

5 000 anställda

Louise Ekman säger att det för närvarande inte finns planer på ytterligare neddragningar.

–Vi ser kontinuerligt över hur vi ska kunna effektivisera verksamheten, säger hon.

De två bolagen har i dag 5 000 anställda. Förutom tekniker är det företagsservice som drabbas av uppsägningar i dagsläget.