Personalen fick beskedet i morse på videolänk. Ett utmanande och svårt sätt att lämna och få ett tufft besked, enligt Nick Fortgens.

–Ingen är nöjd med det här sättet att informera. Några är på plats på jobbet och kan prata med kollegor, men många är hemma och de har det extra tufft nu, säger han.

Försöker omplacera

Dagens besked innebär att var tredje butik försvinner. Seko kommer att ta kontakt med alla berörda medlemmar.

Nästa steg är att försöka hitta omplaceringsmöjligheter för de som berörs av nedläggningen.

–Vi ska försöka rädda så många jobb som möjligt, säger Nick Fortgens.

De ekonomiska problemet beror på att antalet kunder i fysiska butiker minskar kraftigt, och att bland annat intäkterna från roaming på utlandsresor störtdykt. Båda dessa står för betydande inkomster för Tele2. Enligt Seko finns inga plusposter.

–Därför har företaget ansett att det inte är ekonomiskt försvarbart att ha kvar alla butiker, säger Nick Fortgens.

Ingen permittering

Tele2 har inte ansökt om korttidspermittering. Dels på grund av att företaget har gjort en aktieutdelning, dels för att företaget inte lever upp till kraven på fast anställda.

–Vi har för många konsulter i företaget för att vi ska omfattas av permitteringsreglerna. Det är inte tillåtet. Från fackligt håll driver vi på för att företaget ska anställda i stället, men det har visat sig svårt. Många med specialkompetens vill vara konsulter hellre än anställda.