Riskbedömningen ska undersöka ergonomin vid reparationer av växellådor och hjullagerreparationer.

– Det finns risker både för förslitningsskador och direkta olyckor vid det här arbetet. Skyddsombudet har bett arbetsgivaren göra en riskbedömning men han fick ingen respons. Han vände sig då till Arbetsmiljöverket som nu ställer kravet på TBT, säger Henrik Hundersmarck, huvudskyddsombud på TBT.