Det skriver tidningen Arbetet.

Ärendet rör två tågvärdar som inte fått ob-ersättning när de väntat på nästa arbetspass på annan ort. Ersättningen har uteblivit under ett års tid och uppgår till nästan 2300 kronor per månad.

Stämningsansökan rör två tågvärdar, men parterna är, enligt Arbetet, ense om att de ska ses som pilotfall.