Är tanken att personal på tåg och bussar ska utföra kontrollen?

-Det är transportörernas ansvar att göra kontrollerna, hur de ska gå till diskuteras just nu, säger Elin Tibell, pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson.

Vet ni att det är möjligt att genomföra id-kontroller i ett annat land, som Danmark exempelvis?

-Utgångspunkten är att det går, annars hade aldrig förslaget lagts fram, säger Elin Tibell.

SJ har sex avgångar från Köpenhamn varje dag. Seko anser inte att kontroll av id-kort och pass ska ske på tågen och av SJ:s egen personal.

-Vi kan inte släppa på passagerare och sedan få av dem om de saknas handlingar, säger Erik Johannesson, Seko SJ:s ordförande.

Men han ser ett större problem i att personalen på SJ inte vet hur ett godkänt id-kort ser ut.

Tågpersonal har ingen aning om vilka krav som ställs i en passkontroll eller liknande.

-Hur ska vi kunna utföra den typen av kontroller. Innan det här genomförs måste det byggas upp en organisation som gör att det går att kontrollera passagerare innan de kliver på tågen, som det görs på båtarna, säger Erik Johannesson.

SJ har sex avgångar per dag, Transdev Öresundståg betydligt fler. Sekos ordförande på Transdev, Lars Holmqvist, säger till Sekotidningen att facket inte fått någon information om hur kontroller ska gå till.

-Det är en polisiär fråga att kontrollera identiteter. Ska vår personal göra det behövs utbildning och en lagändring när det gäller vem som hat befogenhet att göra kontroller. Det är en lång process, säger han.

Eftersom en id-kontroll på tåg kräver en lagändring måste riksdagen fatta beslut i frågan. Regeringen planerar att lägga fram en proposition så snart som möjligt.

-Sedan är det riksdagen som tar över tidplanen, säger Elin Tibell. Vi vet inte när detta kommer att träda i kraft.