–Vi är överens och det har inte varit några problem. Vi har haft en bra dialog, säger Mats Andersson, ordförande för Seko på Krösa Nord.

I dag körs Krösatågen två olika affärer, Nord och Syd, av Transdev. Linjerna går från Karlskrona i söder till Nässjö och Jönköping i norr.

Olika kollektivavtal

Respektive del, Nord och Syd, har var sitt kollektivavtal, med skillnader i lön och arbetstider. Skillnaderna har historiska förklaringar. Krösa Nord har bland annat körts av danska DSB och har goda villkor. När Krösa Syd startade var det en helt ny linje som från början körts av Veolia/Transdev, med ett annat och delvis sämre avtal.

Från december, när Tågkompaniet tar över, har Krösa Nord och Syd slagits samman, men personalen kommer att behålla sina skilda villkor.

–Vi har avtalen kvar tills vidare, och i vart fall till dess att det centrala avtalet löper ut i april 2020. Då löper även fredsplikten ut och vi kan ta strid för att alla ska få de bästa villkoren, säger Mats Andersson.

Transdev överklagade

I december 2017 blev det klart att Tågkompaniet tilldelats kontraktet på att köra Krösatågen de närmaste nio åren. Transdev som kör trafiken fram till den 9 december i år valde dock att överklaga tilldelningen och vann i Förvaltningsrätten. Transdev ansåg att länstrafikens  kvalitetskriterier påverkade företagets anbud på ett negativt sätt och domstolen höll med om det.

Upphandlingen av Krösatågen ska göras om och det arbetet påbörjas 2019. Under tiden som den nya upphandlingen pågår har länstrafikbolaget i Jönköping valt att ge Tågkompaniet uppdraget att köra trafiken genom så kallad direktupphandling. Det kontraktet är på två år.

Tågkompaniet satsar på Krösatågen, trots den korta kontraktstiden. Det blir bland annat en trafikledning i Nässjö dagtid. Resten av trafikledningen finns i Gävle.