Vad det innebär för personalen på tågen är än så länge oklart. I vårens avtalsrörelse kom Seko överens med motparten att skydda villkoren vid upphandlingen av Krösatågen.

-Det är en sanning med modifikation. Kösatågen består i dag av två affärer med olika villkor, när de nu slås samman måste vi förhandla fram ett nytt gemensamt kollektivavtal, säger Mats Andersson, ordförande för klubb Seko Krösa med 160 medlemmar.

Idag har tågvärdarna i norr säkerhetstjänst, vilket inte servicevärdarna i syd har. Det innebär att löneläget är lägre i syd.

-Ingen vill gå ner i lön, det kommer vi att driva hårt. Det ska bli spännande att träffa Tågkompaniet och se vad vi kan komma fram till. Det är alltid ett givande och tagande, säger Mats Andersson.

Tågkompaniets vd Mats Gustafsson säger sig vara medveten om att två avtal ska bli ett.

-Jag är övertygad om att vi ska hitta en lösning tillsammans med facket, säger han. Vi tar sannolikt de inledande kontakterna före jul.

Vad vill ni göra med Krösatågen?

-Det vi alltid vill, leverera så att kunderna blir nöjda. Gärna mer än förväntat. Krösatågen passar oss, så att lägga ett anbud var givet.

Krösatågen handlas upp av trafikhuvudmännen i Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Halland. Sedan Tågkompaniet, som ingår i norska NSB, driver den regionala tågtrafiken i norra Sverige sedan augusti 2016 och kör sedan tidigare X-tåget i Gävle-Dala samt lokal och regional trafik i  Värmland.