Ett krav från Tågföretagen är att rätten att få fyra veckors sammanhängande sommarsemester ersätts med tre veckor. Enligt förhandlingsansvarig Susanne Svärd Elfström beror det på att det är svårt att täcka behovet av framför allt lokförare.

Andra krav från arbetsgivarna är att medarbetare som inte får ihop full arbetstid och det blir så kallad undertid, ska kunna kvitta undertiden mot övertid.

Tågföretagen

Tåg­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation med cirka 70 medlemmar och närmare 17 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges aktiva tågoperatörer, som SJ och Green cargo. Tågföretagen bildades 1 januari 2020 och är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega.

Tågföretagen vill även ändra i nattarbetsreglerna och tillåta individuella avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare gällande arbetstidens förläggning, 

–Om individen och arbetsgivaren är överens bör det inte vara några problem, men givetvis ska vi ta hänsyn till exempelvis regler om vilotid, säger hon.

När det gäller löneökningar säger Susanne Svärd Elfström att Almega respekterar märket. Det vill säga Almega godtar den löneökning som parterna inom industrin kommer överens om.

Märket

Sedan 1998 har exportindustrin angett takten för löneförhöjningarna i alla branscher genom att sätta ett så kallat märke. Det är den löneökning som används som riktlinje för hela arbetsmarknaden. Industrins fack och arbetsgivare förhandlar först i varje avtalsrörelse för de 18 procent som arbetar inom industrin. Det de kommer överens om blir normen för löneökningarna för alla löntagare.

Sekos krav inför avtalsrörelsen handlar dels om löneökningar på tre procent, dock minst 783 kronor. Bättre arbetsmiljö med målet att minska sexuella trakasserier och hot och våld finns med i kravlistan, liksom ett krav att den enskilde ska ha rätt att växla semesterersättningen i pengar till lediga dagar.

Den stora frågan för Seko är, som Sekotidningen skrivit om tidigare, att säkra lön och villkor när trafik handlas upp. Erfarenheterna från de senaste åren är att nya operatörer på olika sätt försöker komma ur lokala avtal. Ett exempel är Pågatågen där Arriva gjort om tjänsterna på tågen och satt nya löner.

I strid med avtalet, enligt Seko. Arrivas svar är att det inte finns något lokalt avtal att ta hänsyn till. Den lokala frågan avgörs i Arbetsdomstolen under våren. Seko har stämt Arriva för brott mot kollektivavtalet.

–Vi behöver hitta en lösning som gäller för all trafik som handlas upp. Vi är väldigt besvikna på Almega som hittills inte velat göra något för att få en mer stabil ordning, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman för spårtrafiken på Seko.

Sekos förslag och krav i avtalsrörelsen är att vissa lokala avtal läggs in som en bilaga i den centrala avtalet. Det skulle innebära att avtalet gäller oavsett vilket företag som kör trafiken.

–Det ökar våra medlemmars trygghet och det blir lättare för de företag som lägger anbud på trafiken att räkna på  det faktiskt kostar. Även regionaltrafikföretagen skulle lättare se vad som är ett rimligt anbud, säger Thomas Gorin Weijmer.

Susanne Svärd Elfström vill inte kommentera Sekos krav.

–Det gör vi inte i det här läget, säger hon.

Seko analyserar Almegas krav och återkommer med synpunkter när parterna haft sitt första möte i mitten av februari.