Vid både tillfällena gav säkerhetssystemen grönt ljus, enligt dessa var alla dörrar stängda. Men så var alltså inte fallet.
   Vid det första tillfället, den 24 maj, var det en man med rullator som försökte ta sig ut genom dörrarna när de stängdes. Han var då mitt emellan dörrparen och innan han kommit ut började tåget köra. Mannen kastades då ut på perrongen och klarade sig utan skador.
   – Tack och lov. Hade han fastnat ordentligt hade det kunnat gå riktigt illa. I slutet av perrongen är det en gallergrind som han hade slagit i, säger Gunnar Woldén.
   Han påpekar också att en rullator är minst 60–70 centimeter bred och alltså måste dörrarna varit öppna så mycket.
   Vid det andra tillfället var ingen person inblandad. Då körde ett tåg med ett dörrpar öppet 20 centimeter mellan Slussen och Gamla Stan.
   – Vi föreslog att man skulle dra ner på trafiken och dubbelbemanna tågen så en förare skulle kunna hålla extrakoll på dörrarna men det gick inte MTR med på. Då kände vi oss tvungna att lägga ett skyddsombudsstopp, säger Gunnar Woldén.
   Stoppet hävdes senare på natten av Arbetsmiljöverket.
   MTR har under natten och morgonen gjort en kontroll av alla vagnar av den aktuella modellen och inte lyckats återskapa felet. Man ska utföra en ny kontroll nästa vecka.
   – Vi ser mycket allvarligt på det här och har i natt gjort extraordinära kontroller av dörrfunktionerna på samtliga tåg av den här typen, säger Margareta Stefanutti, kommunikationschef på MTR.
Varför kunde ni inte gå med på kravet om dubbelbemanning?
   – Vi har följt instruktionerna från tillverkaren Bombardier som också var med i natt. Vi har också stämt av med SL som anser att det är tillräckligt.
Vad gör ni om det händer igen. Kommer ni hålla Bombardier ansvariga då?
   – Det vill jag inte spekulera i. Vi har följt de instruktioner vi fått från dem och då ska säkerheten vara garanterad.