Sekos övriga strejkvarsel har hittills fått ett sympativarsel. Det är svensk lokförarförening som varslat om sympatistrejk för sina medlemmar på samma företag som Seko har varslat.

Sekos och Fastighets strejkvarsel handlar i första hand om lönenivåerna. Seko och Fastighets kräver ett lönepåslag som är i nivå med vad övriga arbetsmarknaden fått, vilket förbunden menar att Almega inte går med på. Enligt kraven i LO-samordningen ska avtalsområden med medellöner under 25 000 kronor få ett krontalspåslag, medan övriga kan få sin löneökning i procent. Hittills har avtalen hamnat på 6,8 procent på tre år och cirka 1700 kronor.

LO har rekommenderat medlemsförbunden att vidta sympatiåtgärder för Seko och Fastighets krav, eftersom det handlar om de samordnade lönekraven. Hittills har Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Handels och Kommunal varslat om sympatistrejker från och med nästa vecka.

Avtalet är gemensamt för Seko och Fastighets men Fastighets har flest medlemmar på området. Strejken omfattar 20 företag.