Seko och Fastighets har varslat om konflikt på serviceentreprenadområdet från 15 juni. Facken har inte fått gehör för sina lönekrav på 590 kronor mer per månad.

Såväl Seko som Fastighets har sedan lagt sympativarsel i den egna konflikten. För Sekos del i skärgårdstrafiken, där strejk på utvalda fartyg utbryter den 16 juni.

Förbunden har också bett om sympatiåtgärder från andra förbund och nu  har alltså både Målarna och Elektrikerna hörsammat detta.

– Fastighetsanställdas Förbund och Seko har försökt få till ett avtal som ger rätt till att få samma krontal, 590 kronor, som övriga avtal som tecknas i enlighet med den rekommendation som LO och Svenskt Näringsliv gjort. Det är rimliga och rättvisa krav. Här måste arbetsgivaren besinna sig annars väntar en hård konflikt, säger Målarnas förbundsordförande Mikael Johansson i en kommentar.

Målarnas varsel omfattar fem arbetsplatser och träder i kraft fredagen den 17 juni.

Elektrikernas sympativarsel träder i kraft samtidigt.

– Nu måste Svenskt Näringsliv ta stridstupparna på Almega i örat annars väntar en upptrappning. Att förvägra lågbetalda städare en rimlig löneökning är på gränsen till vämjeligt. För oss inom Elektrikerförbundet är det en självklart att ställa upp på våra kamrater. Deras kamp är vår kamp, säger Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande, i ett pressmeddelande