Om Målarna inte lyckas få till ett avtal innan den 29 april stoppas all utdelning och inlämning av brev och paket hos Posten och Bring Citymail för ett tiotal måleriföretag.

– De ska så långt som möjligt slå mot de företag som omfattas av Målarnas strejk, säger Sekos kanslichef Jonas Pettersson.

Målarnas strejk handlar framför allt om lönesystemet med ackordslöner och har pågått sedan den 8 april. Förbundet har sedan lagt ytterligare ett varsel, med fler företag inblandade, som träder i kraft den 22 april. Arbetsgivarparten, Måleriföretagen, har svarat med en så kallad spegellockout där man lockoutar samma personer som tagits ut i strejk.

– Deras motpart, Måleriföretagen, gör allt de kan för att försämra Målarnas lönesystem och villkor. Det var därför enkelt för vår förbundsstyrelse att fatta beslut om att lägga sympativarsel till stöd för Målareförbundets strejk, säger Sekos avtalssekreterare, Valle Karlsson.

Enligt Jonas Pettersson har samtliga förbund inom 6F förberett sympativarsel som lär droppa in under dagen.