Orsaken är att Svevia den första oktober gick med i Sveriges Byggindustrier och att ett nytt avtal, väg- och banavtalet, då trädde i kraft.  

För väg och ban är det SAF-LO:s pensionsavtal som gäller och det har andra regler än det statliga avtalet PA-03, som hittills gällt för Svevias personal.

-Svevia har lämnat Arbetsgivarverket och det betyder att vi fått förhandla fram ett nytt lokalt avtal i Svevia, säger Moody Israelsson, fackligt förtroendevald för Seko.

Förutom höjd pensionsålder blir det färre semesterdagar med det nya avtalet. Och sist men inte minst så förlorar medlemmarna det statliga trygghetsavtalet.

Det sistnämnda är den största försämringen, enligt Moody Israelsson.

-LO:s omställningsavtal som gäller från och med nu är betydligt sämre. Trygghetsavtalet har bland annat dubbel uppsägningstid, säger Moody Israelsson.

Svevia har planer på att kompensera medarbetarna ekonomiskt för att flera ekonomiskt betydande förmåner försämrats eller helt tagits bort. Andra företag på väg- och banområdet  har istället haft högre löner och tanken är att skillnaderna ska jämnas ut.

-Arbetsgivaren gör en översyn av villkoren, men hur kompensationen ska gå till vet vi inte. Det ska dock inte vara en del av lönerevisionen, utan betalas utanför potten, säger Moody Israelsson.

En viss kompensation till personalen har redan beslutats. De som går miste om sin pensionsrätt vid 60 får pengar insatta på sitt pensionskonto. För den som fyllt 55 år finns det möjligheter till dispens och ändå gå vid 60 år.

När det gäller semestern har antalet dagar minskat från 34 till 30 dagar. För den som anställs efter 1 oktober gäller reglerna i väg- och banavtalet, det vill säga 25 semesterdagar och 34 timmars arbetstidsförkortning.

Moody Israelsson framhåller att det är ett arbetsgivarbeslut att byta arbetsgivarorganisation. Motivet är att samma avtal ska gälla för alla företag i branschen.

Personligen hade Moody Israelsson nog helst sett att Svevia varit kvar på det statliga området.

-I slutänden beror allt på hur lyckad löneöversynen blir. Nu måste vi utgå från att det gamla avtalet inte finns. Väg och banavtalet är ett golv för oss att förhandla utifrån.

Seko har runt 1100 medlemmar på Svevia.