Olyckan inträffade när en anställd höll på att rengöra ett transportband till en sandmatare. Han fastnade med sin ena arm mellan transportbandet och en ändtrumma, och skadade handleden svårt. Tur i oturen var att transportbandet stannade av sig självt, troligtvis på grund av att motorskyddet löste ut.

Den direkta orsaken till olyckan var att transportbandet saknade ingreppsskydd för ändtrumman, konstaterade Arbetsmiljöverket i sin utredning. Bidragande orsak var att det saknades ett nödstopp som lätt kunde nås av arbetstagaren.

Kammaråklagare Aino Alhem vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är av samma åsikt.

Någon hos bolaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att förebygga ohälsa eller olycksfall genom att inte se till att arbetsutrustningen varit försedd med skydd som hindrat kontakt med ändtrumman eller andra rörliga delar. Och har därigenom av oaktsamhet orsakat den anställdes skador.

Därför får Svevia AB ett strafföreläggande med företagsbot på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Svevia har godkänt föreläggandet.