Utredningen har alltså kommit fram till att samhällskostnaderna för alla inställda och försenade tåg förra året landar på drygt fem miljarder kronor. Det handlar då om 45000 förseningstimmar och 29000 inställda tåg.
   – Det blir tydligt att vi inte har råd att inte investera i järnvägen. Men vi måste också se över avregleringarna, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare på Seko.
   När det gäller drift och underhåll av det svenska järnvägsnätet så har man under perioden 2007-2013 satsat tre miljoner kronor per kilometer räls, vilket placerar Sveriges i den absoluta EU-botten. I övriga EU ligger snittet under samma period på dryga 12 miljoner kronor per kilometer räls.
   – Att vi passerat lågvattenmärket visste vi, men att vi var fast förankrade i bottenträsket när det gäller satsningar på järnväg och infrastruktur, kom som en överraskning. Järnvägen måste nu ges långsiktiga förutsättningar att bli ett starkt transportslag för gods och människor, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar.