Utbildningsarvodet för förtroendevalda är 5650kr/vecka, 1130kr/dag.