I Sverige genomförs inga fackligt organiserade protester.

–Det är inte en stämning för det i Sverige, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson under ett seminarium om EU-krisen i dag på förmiddagen.

De tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco hade gemensamt bjudit in Andreas Stoimenidis från det grekiska facket GSEE för att berätta om den svåra ekonomiska och sociala situationen i Grekland.

Andreas Stoimenidis gav en dramatisk bild av ett land där människor har svårt att få mat för dagen, där arbetslösheten är uppe i 25 procent och pensionärer och anställda fått sina inkomster sjunka med upp till 30 procent på bara något år. Nedskärningspolitiken hotar den sociala sammanhållningen i Grekland, sa Andreas Stoimenidis.

Ändå är han optimist och tror att de fackliga organisationerna, om de går samman och stöttar varandra, kan vända utvecklingen. 

LO, TCO och Saco delar kritiken av den förda politiken, som helt bygger på att de hårdast drabbade länderna ska spara sig ur krisen. Istället kräver facken investeringar för att få människor i arbete.

Strax innan seminariet om eurokrisen presenterade LO rapporten ”Demokrati som hinder för EUs fria rörlighet”. Rapportens slutsats är att EU:s konstitution, fördraget mellan medlemsländerna, måste förändras för att skydda de fackliga rättigheterna på nationell nivå.

I dag hotas kollektivavtalsmodellen i Sverige av domar i EU-domstolen som slår fast att näst intill alla arbetsmarknadsregler på nationell nivå är ett hinder för den fria rörligheten inom EU.