Då Sverige och Finland har ett avtal om gemensam isbrytning i Bottenviken kan Sekos medlemmar komma att dras in i konflikten. De finska förbunden har i ett första skede bett Seko att förhålla sig neutralt och inte utföra konfliktdrabbat arbete.

– Kommer det en begäran om sympatiåtgärder ser jag inget direkt hinder för det, även om jag inte vill föregå förbundsstyrelsens beslut, Säger Mats Ekeklint, ombudsman på Seko.

Strejken utbröt då parterna inte kunde komma överens om ett nytt kollektivavtal.