Genom en annonskampanj som leker med arbetsgivardrömmen om billigare arbetskraft, en rea på arbetare, vill Seko skapa debatt om rättvisa löner och anställningsvillkor.