I bygg- och anläggningsbranschen är det vanligt med långa entreprenörskedjor. Och det är inte alltid alla länkar i den kedjan gör rätt för sig. För att skydda de anställda föreslår nu regeringen alltså en lag om entreprenörsansvar.

Det innebär att om en anställd i ett bolag inte får betalt kan hen vända sig till entreprenören som anlitat arbetsgivaren. Om inte det hjälper får huvudentreprenören ansvar för att lönen betalas ut.

Om entreprenörsansvaret löses ut så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Enligt regeringen förväntas förslaget ha en preventiv effekt och göra det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

– Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Förslaget välkomnas av Seko.

– Ett skarp förslag som kommer gynna seriösa företag och bidra till att skapa ordning och reda i branschen. Förslaget innebär en ökad trygghet för våra medlemmar i anläggningsbranschen och innebär i praktiken ett löneskydd för personer som är anställda hos en underentreprenör, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

I det förslag som regeringen nu lämnar ingår även att såväl fackliga organisationer som den enskilde arbetstagaren får rätt till insyn i entreprenadkedjorna och kan därmed ta reda på vilket företag som har entreprenörsansvaret.

– Vi är också övertygade om att det kommer få en preventiv effekt. Den entreprenör som anlitat arbetstagarens arbetsgivare alternativt huvudentreprenören kommer med en ny lag att vara extra noggrann i sina kontroller av den underentreprenör man väljer att anlita. Annars riskerar man att få stå för stora lönekostnader om underentreprenören visar sig vara oseriös, säger Valle Karlsson.

Det föreslagna entreprenörsansvaret ska gälla både svenska och utländska företag, och alla arbetstagare som arbetar i bygg- eller anläggningsentreprenader i Sverige.

Således även utstationerade byggjobbare från andra EU-länder. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 augusti 2018.