Arbetet som brevbärare i PostNord är ett slitsamt jobb och de arbetsmiljömässiga utmaningarna är stora, inte minst med de nya förändringar som införs med ”Koncept Utdelning”.

Att det funnits arbetsmiljömässiga problem med ”Bästa metod” är som ni skriver alldeles korrekt, och Seko har mycket riktigt drivit den frågan sedan införandet. Inte bara genom att försöka få arbetsgivaren att investera i kamfack som enklare går att höja och sänka, utan också senare genom aktiviteter som ”Jobba Rätt” och en ökad variation och rotation i det dagliga arbetet.

Vad gäller mötet som vi inte närvarade på vill vi återigen be om ursäkt och beklaga. Vi ska finnas som ett stöd och där gjorde vi en miss. Men vår ambition att hjälpa alla våra medlemmar fortgår med samma engagemang som alltid, trots att vi ibland begår misstag.

Det som däremot skaver är formuleringen om att vi inte skulle erkänna att det är besvär som är orsakade av arbetet. Där vill vi vara tydliga och säga, vi är helt övertygade att det är just arbetet som orsakat detta.