Det var en söndagskväll hösten 2010 vid ett spårarbete som ett X2000 tåg med 130 kilometer i timmen körde in i skopan på en traktorgrävare som halkat av spåret. En ung kvinna avled till följd av olyckan och 18 personer skadades.

Åklagaren ansåg att Strukton hade arbetsmiljöansvaret men att de brustit i sitt säkerhetsarbete, han väckte åtal för arbetsmiljöbrott och yrkade på fem miljoner kronor i företagsbot. Enligt åklagaren hade Strukton kunnat förhindra olyckan.

Strukton å sin sida ansåg att arbetsmiljöansvaret vilade på Trafikverket, som sade nej till företagets krav att sänka hastigheten till 70 kilometer förbi arbetsplatsen och dessutom bestämt att arbetet skulle ske utan att spåret stängdes av.