Idag finns det ingen som kontrollerar om riskbedömningen är gjord.
Det kräver Arbetsmiljöverket efter att en snöröjare omkom på spåret vid Linghem i februari.
– De har missat att följa rutinerna för direktplanering, där en särskild blankett ska fyllas i som en påminnelse om riskerna, säger arbetsmiljöinspektör Bertil Sandberg. Företaget har inte redovisat någon sådan blankett.
Struktons säkerhetschef Niklas Andersson säger att det är för tidigt att ta ställning till om rutinerna för direktplaneringen ska ändras.
– Först måste vi bli klara med utredningen av olyckan, säger han.
Efter olyckan införde Strukton ett förbud mot att använda tågvarning vid underhållsarbete. Tågvarning innebär att en person håller koll på om det kommer tåg och varnar den som utför arbetet så att han eller hon kan lämna området. Istället ska underhåll ske när det inte är någon trafik på spåren.
– Vi hade en trend med flera olyckor, det är ett sätt att bromsa den, säger Niklas Andersson. Om det är rätt får vi se.
Även Statens haverikommission och Trafikverket utreder Linghemolyckan. Haverikommissionen hoppas bli färdig till vintern. Just nu pågår faktainsamling.
– Det är särskilt viktigt om vi hittar något viktigt att ta lärdom av, säger utredningschef