Helt enligt åklagarens yrkande får Strukton betala 3 miljoner kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Företaget har medgett fel.

Linköpings tingsrätt skriver i domen att det är ostridigt att Strukton begått ”arbetsmiljöbrott bestående i vållande till annans död”.

Det fanns allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet och bolaget kände till att arbetet, i det här fallet snöröjning, bedrevs med otillräckligt skydd. Företaget gjorde trots den kunskapen inget för att förhindra ett uppenbart ”livsfarligt arbetsmoment”.

Vid arbetsmiljöbrott är lägsta bot 1 miljon kronor. Strukton får betala tre miljoner eftersom företaget tagit en medveten risk för sin personal.

Strukton säkerhetschef Niklas Andersson sade tidigare till Sekotidningen att företaget tar ansvar för de brister vid olyckan.

-Det är ointressant hur stor boten blir Det viktiga är vad vi kan lära oss av det som gick fel.

Enligt Niklas Andersson har Strukton efter olyckan förbättrat säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen i hela bolaget.

Företaget gick tidigt ut med krav på så kallat A-skydd vid snöröjning, det vill säga att spår alltid ska stängas av. En regel som Trafikverket i år infört i hela landet.

Ove Hettman har varit huvudskyddsombud på Strukton i många år, men avgick den sista juli i år. Han bekräftar att säkerhetsarbetet blivit bättre.

-Ledningen har insett detta, men det ska också nå ut till arbetsledare och anställda. Det pågår ett arbete som är på rätt väg, med fler säkerhetsmöten och ny utbildning bland annat, säger han.