Strukton medger fel och är beredda att betala boten.

-Företaget tar på sig ansvaret för det som hände. Det är rakryggat, säger Jan Andersson.

Han understryker att inget är klart ännu. Det är domstolen som avgör huruvida Strukton ska betala företagsboten eller inte.

Det faktum att Strukton medger brott och att det inte finns några motstridiga uppfattningar mellan parterna gör att åklagaren föreslår att domstolen fattar beslut utifrån de handlingar som finns i ärendet.

-Det behövs ingen muntlig förhandling, säger Jan Andersson, men även det är tingsrättens sak.

Strukton har enligt åtalet känt till att det finns brister i säkerhetsarbetet i spårmiljön, att det saknats skydds- och säkerhetsplanering och att skyddet varit otillräckligt vid olyckstillfället. Men företaget inte gjort något för att stoppa det farliga arbetet, vilket enligt åklagaren innebär att man tagit en medveten risk.

Strukton är inte ensam ansvarig part i olyckan, framhåller Jan Andersson, men enligt regelverket är det bolaget som i det här fallet har det fulla ansvaret.