Även personalen på Stockholmståg och SJ/Götalandståg stöder en eventuell konflikt, säger Ludvig Eriksson, ordförande på Stockholmståg och Monica Danielsson, ordförande för Seko klubb Västtåg.

Konflikten mellan Seko och Almega gäller vilka villkor som ska gälla vid en verksamhetsövergång eller när den som kör upphandlad trafik beslutar att föra över verksamheten på ett nytt bolag. Det senare har hänt på SJ:ägda Götalandståg, vilket oroar personal och fack på Stockholmståg.

–Vi ägs av SJ och i värsta fall kan det hända oss nästa gång, säger Ludvig Eriksson. Därför tycker personalen att den här frågan är oerhört viktig och värd att strida för. Det har blivit allt vanligare att arbetsgivarna försöker dumpa villkoren och så kan vi inte ha det.

På Stockholmståg berörs 320 medlemmar av en eventuell strejk och 360 medlemmar kan gå i strejk på SJ/Götalandståg.

Hur många som berörs av varslet på Öresundståg är lite oklart, än så länge. Enligt Jonas Pincini har Veolia inte rena turer, det vill säga personalen åker inte enbart på de linjer som är uttagna för strejk.

–De största pendlarlinjerna Malmö-Helsingborg och Halmstad-Göteborg berörs. Eftersom turerna är blandade kan betydligt fler linjer beröras. Det kan bli ganska kaotiskt här, säger han.

Många medlemmar på Öresundståg brinner för att rädda lön och andra villkor vid byte av operatör vid verksamhetsövergångar, enligt Jonas Pinicni.

–Det handlar om det fackliga löftet och trovärdigheten inför medlemmarna, det är nu vi måste klara det här. Våra medlemmar har uttryckt sin oro över detta i många år, säger Jonas Pincini.

Monica Danielsson pekar på att skyddet av villkoren är en viktig prinicpfråga, men också komplicerad. En uppfattning som ombudsman P O Fällman delar. Han har förhandlat med Almega under våren.

–Vi behöver stärka det centrala avtalet, men vi har sex olika områden som ser olika ut, så det är inte enkelt. Nu vill vi ha garantier för att medlemmarna inte får allt sämre villkor för varje upphandling.

Ett krav från Seko har också varit att få ett ettårsavtal för att kunna bevaka olika upphandlingstillfällen. Vid årsskiftet är det exempelvis Öresundstrafikens tur att handlas upp. Stockholmståg ligger tre år fram i tiden.  

Medlingsinstitutet utsåg i dag Göte Larsson och Karl-Olof Stenqvist till medlare mellan Seko och Almega.

En eventuell strejk träder i kraft den 20 juni klockan 03:00 och omfattar, förutom regional- och lokaltrafik i Skåne och Västsverige, tunnelbanans röda linje i Stockholm samt tre av Stockholms lokalbanor.