Även andra Sekoklubbar har eller planerar att skänka pengar till Hamnarbetarförbundet för att stärka deras strejkkassa. Seko banklubben Stockholm har gett 20 000 kr. Pendelklubben i Stockholm har bidragit med 10 000 kronor.

Fler klubbar skänker pengar

Lokalbaneklubbens styrelse kommer att föreslå årsmötet att klubben ger 5 000 kronor. Seko klubb SJ tar upp frågan på sitt årsmöte den 7 mars efter förslag från en medlem.

–Vi har inte så mycket pengar som Infranordklubben, säger Lokalbaneklubbens vice ordförande Lina El Yafi. Men det finns ett starkt engagemang lokalt inom Seko för hamnarbetarna. Många känner solidaritet med dem och vill bidra.

Förbundsstyrelsen anser att klubbar inte ska skänka pengar till förbund som dels inte är medlemmar i LO, dels strejkar för konkurrerande avtal.

Sekoklubbarnas motargument är att Hamnarbetarförbundet till skillnad från LO-förbunden inte kan räkna med sympatiåtgärder och stöd från andra fack så är det därför finns skäl att skänka pengar.

Inget förbud

Klubbarna pekar också på att de ofta skänker pengar till olika välgörande ändamål utan att få kritik från förbundet.

–I det här fallet är det medlemmarna som fattar beslut att skänka pengarna, så det är inte något som går emot medlemmarnas intresse, säger Lina El Yafi.

Karin Åkersten är ordförande för Seko Stockholm och ledamot av förbundsstyrelsen. Hon säger att styrelsen har stor förståelse för att medlemmar känner mycket stark solidaritet med hamnarbetarna. Strejkrätten är fundamental för de fackliga organisationerna, säger hon.

–Det är upp till varje klubb och medlem att själv fatta beslut om det här, det finns inget förbud mot att skänka pengar, det är en rekommendation, säger hon och medger att frågan är känslig, eftersom det handlar om ett förbund som inte är med i LO.

Uttalande på Sekos hemsida

Lina El Yafi tycker inte att det är oväntat att förbundsstyrelsen gör sitt uttalande eftersom frågan om strejkrätten och Hamnarbetarförbundet är en fråga som förbundsledning och en del klubbar varit oeniga om.

–Seko har ställt sig bakom förslaget om att inskränka strejkrätten och det handlar i grunden om att inskränka Hamnarbetarförbundets möjligheter att ta till konflikt, säger hon.

Sekos ordförande Valle Karlsson vill inte ge någon kommentar till förbundsstyrelsens ställningstagande.

–Vi redogör för vad vi tycker i ett uttalande som finns på Sekos hemsida, det räcker så, säger han till Sekotidningen.

Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk i alla hamnar från och med den 6 mars, som ett svar på ett lockoutvarsel från arbetsgivarna Sveriges Hamnar. Parterna har länge förhandlat om ett centralt kollektivavtal, men inte kommit överens. Ett hinder är att det redan finns ett centralt avtal mellan LO-förbundet Transport och Sveriges Hamnar.

Ingen fredsplikt

Eftersom Hamnarbetarförbundet saknar kollektivavtal är de inte bundna av fredsplikt. Det  är Hamnarbetarnas strid för avtal som ligger bakom regeringens förslag att inskränka rätten att strejka för att andra ändamål än att nå kollektivavtal. Ett förslag som LO, TCO, Saco och Svenskt näringsliv tagit fram.

De klubbar som skänker pengar till Hamnarbetarförbundet har skickat kritiska remissvar på regeringens förslag.

Regeringen planerar att lägga fram en proposition den 2 maj i år.