Stridsfrågan är hur garantilönen ska bestämmas. I dag beräknas garantilönen per månad. De 14 LO-förbunden vill ha en ny garantilön som beräknas per timme. 
   Facken menar att en del bemanningsföretag medvetet försöker komma undan utbetalning av garantilön genom att bara hyra ut personal upp till garantinivån, 90 procent av genomsnittsförtjänsten, varje månad och låta dem gå arbetslösa den sista veckan. 
   På sikt betyder det att garantilönen sänks eftersom den beräknas på genomsnittslönen de senaste tre månaderna. 
   – Arbetsgivarna är helt ovilliga att förhandla i frågan, säger Thomas Brännström, ombudsman på Seko med ansvar för bemanningsbranschen. Istället kommer de med skambud om att vi kan begära förhandling om vi är missnöjda.
   Bemanningsavtalet omfattar 25 000 helårsanställda i personaluthyrningsföretag. Bemanning förekommer i de flesta av Seko:s branscher men i varierande omfattning.