Lönerna blir desamma som i dag eftersom det räknas som verksamhetsövergång.
Lars Andersson är ordförande för Seko i koncernfacket på Lfv. Han tror inte att parterna blir överens före 1 april och så länge det saknas ett nytt avtal gäller det gamla.
Den stora stötestenen är arbetstidsfrågan där Swedavia vill anpassa arbetstiden helt efter produktionen. Något som Seko har sagt nej till.
– De vill meddela på fredagen hur arbetstiden ser ut på måndag. Det gör det omöjligt att planera för exempelvis en barnfamilj, säger Lars Andersson.
Han säger vidare att det finns en konflikt i synen på hur verksamheten ska planeras.
– Ekonomerna använder rent teoretiska modeller och tror att de kan flytta runt personalen hur som helst. De tar ingen hänsyn till arbetsmiljölagens krav på att arbetet ska organiseras på ett sätt som gynnar personalens anställda.
Cirka 700 Sekomedlemmar går över till Swedavia den 1 april. 10 medlemmar blir kvar i Luftfartsverket, som enbart kommer att ha ansvar för flygledning och viss administration. Det blir inga neddragningar i samband med bolagseringen.
– Nej snarare tvärtom. Det blir mer administration när två arbetsgivare ska sköta det som ett affärsverk gjort, säger Lars Andersson.
Bolagiseringen är beslutad av regeringen som inte anser att staten ska sköta driften av flygplatser.