-Strejken är ett faktum, vi står långt ifrån varandra, säger P O Fällman, ombudsman på Seko.

Vilken lycka, är den första kommentaren från den lokala klubbe på Veolia Öresundståg, som nu får använda de närmaste timmarna till att förbereda konflikten.

300 Sekomedlemmar berörs av strejken och blockaderna på Veolia. Även Sekomedlemmar på Veolia Snälltåget, som trafikerar sträckan Malmö Stockholm tas ut i konflikten.

De senaste dagarna har parterna, Seko och Almega, haft intensiva förhandlingar om Veolias önskan att omvandla heltidsjobb till deltidstjänster och öka antalet timanställda och om Sekos krav på en begränsning av deltids- och visstidsjobb.

Flera olika förslag till lösning har presenterats av Seko, bland annat en vikariepool och ett schema som skulle ge 98 procents utnyttjande av arbetstiden med heltidstjänster och en mindre del deltider och timanställda.Veolia står fast vid att det lokala kollektivavtalet gör det omöjligt och säger nej till fackligt inflytande över bemanningen.

Medlarnas roll har varit att söka en lösning på det krav som Seko ställt på en begränsning av användningen av deltider och visstider i det centrala avtalet.

ST och Sacoförbundet TJ har inte sagt upp det centrala avtalet och deras medlemmar ska arbeta som vanligt, de ska dock inte utföra det arbete som Sekos medlemmar skulle ha gjort.

 Lokmannaförbundet SLFF och Syndikalistiska , SAC, har varslat om sympatistrejk till den 5 juni.