Enligt uppgifter till Sekotidningen innehåller budet på central nivå bland annat detta:

– Alla timanställdas löner på hela avtalsområdet höjs från ingångslön till genomsnittlig lön för respektive yrkesgrupp.

– Grundanställningsformen på avtalsområdet ska vara
tillsvidareanställning på heltid.

Och på Öresundståghar man fått igenom att deltidsanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar. Och likadant med timanställningarna.

– Seko och Veolia ska ta fram gemensamma verktyg för att uppnå högsta möjliga effektivitet i scheman.