Klockan två svensk tid i natt inledde konduktörerna sin strejk. Så gott som  alla fjärrtåg, förutom de till Ryssland samt några få inhemska linjer, är inställda.

Enligt uppskattningar från VR, den finska motsvarigheten till SJ, berörs mellan 40 000 och 50 000 resenärer av strejken.

Från löntagarhåll har det länge funnits en ilska över att VR skär ner, samtidigt som man delar ut uppemot motsvarande över motsvarande en miljard svenska kronor i aktievinster.

Droppen i bägaren blev när bolaget på onsdagen efter MBL-förhandlingar meddelade, att uppemot 214 anställda kan tvingas gå. Hårdast av alla drabbas just konduktörerna, där hela 150 jobb riskerar att försvinna.

Av dessa jobb är 27 direkt hotade, men övriga konduktörer måste vara beredda att flytta till annan ort för att behålla sin anställning.

– Det här är verkligen dystra besked för konduktörerna. I värsta fall kan det handla om att en fjärdedel av alla konduktörer mister jobbet, säger Niko Pelho, ordförande i de järnvägsanställdas lokala fackförening i Helsingfors till tidningen Helsingin Sanomat.

Från VR:s sida visar man ingen förståelse för aktionen. VD:n för VR Group Mikael Aro kallar strejken olaglig.

– Det är det ju helt uppenbart att den är, när varslet om strejken läggs en dag innan den ska träda i kraft.

Från fackligt håll har det länge funnits ett missnöje med center-högerregeringens politik vad gäller landets järnvägar.

– Nedskärningarna sätter sina spår såväl i form av inställda turer som försämrad kundservice, konstaterar fackordföranden Niko Pelho.

De finska konduktörernas aktion väntas pågå i ett dygn.