Enligt Lokmannaförbundet är strejken riktad mot regeringens beslut att konkurrensutsätta persontrafiken, som enligt dem, kommer att vara förödande för järnvägen i Finland.

Strejken omfattar alla VR:s lokaltåg och lokaltågen i Helsingforsområdet samt VR:s fjärr- och godståg.

Aktionen avslutas vid midnatt på tisdag och tågtrafiken kommer i gång på onsdag morgon.

Sju fackförbund inom transportbranschen meddelar att de vid behov är redo att stödja Lokförarna om inte regeringen ändrar sina planer. Transportfacken menar att privatiseringsplanerna skulle ha förödande konsekvenser för bantrafikens regionala och nationella konkurrenskraft. Också exportindustrin skulle lida, varnar förbunden, enligt Hufvudstadsbladet

Bakom ställningstagandet står transportfacket AKT, Post- och logistikunionen PAU, Luftfartsunionen, Sjömansunionen, Flygvärdinne- och stewardföreningen, järnvägsarbetarnas förbund och järnvägstjänstemännens förbund.