Idag, tisdag, ersätts tågen från Åbo till Helsingfors med bussar. I motsatt riktning, alltså från Helsingfors till Åbo, flyter dock trafiken normalt.
Enligt informationschef Mika Heijari på VR, den finländska statsjärnvägen, kom strejken helt oväntat.
– Aktionen kommer att fortgå hela dagen, uppger järnvägsarbetarnas lokala fackliga förtroendeman Toni Lundahl för tidningen Turun Sanomat.
Vad det handlar om är missnöje med VR:s personalpolitik, i detta fallet beslutet om att stänga en lokal depå i Åbo. Företaget berättade förra veckan att den skulle stängas, vilket då ledde till arbetsnedläggelser.
– Vi bestämde förra veckan vid ett möte att konduktörerna skulle utebli från arbetet idag, säger förtroendemannen Toni Lundahl till den finländska rundradion, Yle.
Det var i december som MBL-förhandlingar inleddes angående depåns framtid. De avslutades 20 januari och förra tisdagen kom beskedet att verksamheten ska upphöra före utgången av 2015, vilket totalt berör 79 anställda.
Beskedet ledde till att såväl arbetare som tjänstemän och arbetsledningen vid depån spontant lade ner sitt arbete för resten av veckan.
– Strejkens längd kanske överraskar företagsledningen, men den vittnar om hur tungt de anställda upplever beskedet om nedläggningen av depån och att jobben upphör i Åbo, förklarade den fackliga huvudförtroendemannen Toni Tammelin.
Banarbetarna har erbjudits jobb på andra orter i Finland. Under förhandlingarna kom man från fackligt håll med olika förslag till hur verksamheten kunde räddas kvar i Åbo, men företaget avvisade dessa som man menade inte innebar nog stora besparingar.