Facken protesterar mot att allt större del av underhållet läggs ut på externa bolag, trots att de anställda förra året gick från 36 till 38 timmars arbetstid per vecka för att undvika detta. Nu visar en alldeles färsk rapport från institutet som kontrollerar säkerheten, Ansf, att 40 procent av de allvarliga olyckorna sker på grund av bristande underhåll på tåg och räls. Förra året skedde 108 allvarliga olyckor med totalt 69 döda.

– Vi vet att mycket av det som görs av externa bolag inte håller standarden vid kontroller, konstaterar ordförande för ett av de största facken FILT-Cgil, Alessandro Rocchi.

Strejken handlade också om att facken anser att Trenitalia, det statliga bolaget som sköter all trafik på järnvägarna, inte har någon utvecklingsstrategi när det gäller godstrafiken, vilket blir extra allvarligt under Italiens svåra ekonomiska kris. En femtedel av arbetarna på godssidan har redan omlokaliserats på grunda av arbetsbrist.

Facken vill också uppmärksamma de nedskärningar som staten gjort på den regionala trafiken, där 12,5 miljarder svenska kronor ska sparas in i år. Slutligen försöker de få Trenitalia att ändra datasystemet som sköter arbetsscheman, eftersom det inte fungerar och ständigt skapar ändringar från en dag till en annan.

– Vi har försökt att konfrontera oss med Trenitalia på alla dessa punkter, men kommer ingen vart. Om denna strejk inte löser knutarna blir det 24 timmars strejk nästa gång, säger Alessandro Rocchi.

I princip alla de fack som organiserar järnvägsanställda i Italien deltog i strejken.

Rapporten om säkerheten: http://www.ansf.it/report2012

Facken strejkdokument: http://www.filtcgil.it/news/10apr13.htm