Sekos ordförande Janne Rudén säger i en kommentar att det är en bra uppgörelse eftersom Almega haft som ingång att telekombranschen inte skulle ha lika mycket som andra.
   It- och telekomföretagens förhandlingschef Kristina Karmstedt är nöjd med att det inte blev någon konflikt och att branschens lönemodell bibehålls.
   Förutom löneökningar innehåller avtalet minimilöner för yrkesarbetare. Den som fyllt 18 år och har minst två års erfarenhet ska ha 19 400 kronor. Efter fem år ska minimilönen vara 22 000.
   Lägstalönen för den som fyllt 18 år är från första april 16 001 kronor.
Seko vill begränsa visstidsanställningarna och frågan om hur vanligt det är med visstid i branschen ska nu utredas.
   Det blev ingen individgaranti, istället ska den medarbetare som inte får 250 kronor kan begära att det blir lokal förhandling. Detta kallas för åtgärdsplan.