Seko på Pågatågen skriver i en kommentar att varslet var oväntat. Klubben understryker att det är ett varsel och att ingen ännu är uppsagd. Förhandlingar ska inledas och det är en lång process innan det är klart om någon i åkandepersonalen till sist blir uppsagd.

Arbetsförmedlingen varskodd

På sin blogg skriver klubben:

–Vi tycker att neddragningen av trafiken och varsel i dessa tider är extremt oansvarigt. Vi har kollektivtrafik som behöver rulla och det får absolut inte uppstå trängsel. För att trafiken ska rulla behövs personal.

Christer Ekelund säger till Sekotidningen att Arriva meddelat Arbetsförmedlingen i dag.

Varsel

Varsel är en förvarning om att något kan hända, till exempel uppsägningar. Det kan blåsas av så det är inte samma sak som en uppsägning. Varsel ska förhandlas med facket.

–Vi måste varsla sex månader i förväg. Det här handlar om förändringar som kan komma i höst. Men vi hoppas förstås att trafiken kommit igång då så att det inte behövs några uppsägningar.

Korttidspermittering

• Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut merparten av inkomsten, från 88 procent till 94 procent av lönen.
• Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj och två månader framåt finns möjlighet att gå ner med 80 procent.
• Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Även ob-ersättning kan ingå.
• Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april och är öppen hela 2020.
• Arbetsgivaren kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
• Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

Pågatågen har ett korttidspermitteringsavtal som gör att personalen gått ner i tid, men det räcker inte för att täcka intäktsbortfallet, enligt Arriva.

Bakom den minskade trafiken och resandet ligger coronakrisen och att myndigheterna uppmanat människor att inte resa kollektivt.

I en kommentar i Helsingborgs Dagblad säger Skånetrafiken att Arrivas varsel är större än de planerade neddragningarna av trafiken borde leda till.