–Nästa steg är verksamhetsförhandlingar och de startar efter helgerna. Då klarnar villkoren och vilka som berörs, säger Sekos Håkan Ederwall, ordförande för företagsfacket på Green Cargo.

Varslet kom inte som någon överraskning för facken på företaget. Seko och ST har tidigare förhandlat om ett krisavtal för att minska kostnaderna. Båda facken sa nej så sent som förra veckan. Ett faktum som företaget nu hänvisar till.

–De lägger allt ansvar och all skuld på personalen. Det känns tungt och inte riktigt kul, säger Sekos Peter Lundmark, styrelseledamot i företagsfacket.  

Håkan Ederwall ångrar inte att det blev nej till krisavtalet.

–Vi lät våra klubbar ta ställning till att gå ner i arbetstid och lön och de sa nej. Fullt medvetna om att det kunde innebära varsel, säger han.

Klubbarna och företagsfacket ansåg att ett krisavtal enbart skulle vara en kortsiktig lösning.

–Det hade blivit varsel ändå, säger Peter Lundmark.

Företagsfacket kommer nu att åter fråga klubbarna om de vill förhandla om någon form av krisavtal efter att varslet blivit känt. Pensionslösningar är inte aktuellt, enligt företaget.

–Kommer medlemmarna fram till att det går att  rädda jobb på lång sikt kan vi kanske diskutera krisavtal igen, säger Peter Lundmark. Vi har en svår situation med många äldre anställda och många nyanatsällda.

Green Cargo behöver spara för att få en budget i balans. Att företaget har vikande volymer och övertalighet är det ingen tvekan om enligt facket. Frågan är bara hur man bäst löser det.

Green Cargo har drabbats hårt av den vikande konjunkturen för stora kunder inom stål- och pappersindustrin. Företaget har också fått en ökad konkurrens från andra godstransportörer, både på väg och järnväg.

2008 varslades 400 anställda. Många gick i pension, andra sades upp. Nästan alla som fick sluta återanställdes senare.