Förslag på lönestopp, höjd pensionsålder – från 65 till 67 år, minskad offentlig sektor och på att det ska bli lättare att avskeda, det är några av orsakerna till att tåg, bussar och tunnelbana står still idag och att verksamheten på Bryssels flygplats ligger nere.

För att komma till rätta med en växande låneskuld och för att tillmötesgå krav från EU-kommissionen vill den belgiska regeringen genomföra ett mycket omfattande sparprogram. Målet är en budget i balans 2018.

För att nå dit vill regeringen även genomföra avregleringar inom järnvägen, post och tele.

Redan nu planeras för ytterligare strejker under januari.