I februari i år avgjorde Regeringsrätten ett ärende där en intagen på Skänningeanstalten överklagat ett beslut att inte låta honom röka i den egna cellen. För några veckor sedan kom Kammarrättens i Jönköping dom i ett liknande ärende, som också rörde Skänningeanstalten.
I båda fallen blev slutsatsen att Kriminalvården gjort fel som förbjudit rökning i den egna cellen.
Följden av dessa båda domar har blivit att i princip alla intagna som begär det får tillstånd att röka, och att personalen fått mer att göra berättar skyddsombudet Tommy Johansson.
– De intagna får inte inneha rökdon annat än vid röktillfället. Det betyder att när någon vill röka så får vi dela ut rökat, och sedan stå i dörren och vänta till det rökts färdigt, säger han.
Det är ett bakslag konstaterar han. Det är stökigt, och arbetsmiljön har blivit sämre.
– Det är åt helvete, om du vill ha det på ren svenska, sammanfattar Tommy Johansson.
Kriminalvården har överklagat kammarrättens dom.
– Men i avvaktan på ett beslut i Regeringsrätten måste vi hantera situationen sådan den nu är, säger Elisabeth Lager, chef för rättsenheten, vid Kriminalvårdens huvudkontor.
Den 1 april ersätts lagen om kriminalvård i anstalt, KvaL, med den nya fängelselagen. Kanske kan den ge andra möjligheter att förbjuda rökning tillägger hon.

Hans Olof Wiklund