Under den fyra månader långa övergångsperioden ska resenärerna gradvis vänjas vid att det inte går att köpa biljetter ombord. Bland annat ska SJ införa sms-biljetter, som man kan köpa via mobilen.

Erik Johannesson, ordförande i företagsfacket säger att man noga kommer att följa hur de ombordanställdas arbetssituation påverkas. När pendlarna i Skåne inte längre kunde köpa biljetter ombord drabbades många tågvärdar av hot och våld.

Orsaken till biljettstoppet är pengar. SJ räknar med att kunna spara åtminstone 100 miljoner kronor.

– Vi som kan SJs ekonomi vet ju att om de inte tar pengarna här, så tar de dem någon annanstans, säger Erik Johannesson. Men han har förståelse för att många ombord på tågen vill fortsätta att sälja biljetter, de ser det som en viktig del av sin yrkesroll.

SJ har förhandlat om den slopade biljettförsäljningen med Seko och med de andra personalorganisationerna. Enligt Erik Johannesson har företaget lyssnat på fackets synpunkter när det gäller hur infasningen i det nya systemet ska gå till.

Men efter mars 2013 kan de ombordanställda inte längre att komma åt SJs biljettsystem via sina handdatorer och därmed blir det omöjligt att köpa biljett på tågen.