Enligt en undersökning om Sekos varsel så anser drygt två tredjedelar att de anställda inom spårtrafiken ska få ta med sig sina anställningsvillkor när verksamheten upphandlas och de byter arbetsgivare. Nästan lika många tycker också att Seko gör rätt i att varsla om konflikt i frågan.

Inom telekom kräver Seko att lönerna ska regleras i det centrala avtalet om man inte kan komma överens lokalt. Dessutom kräver SEKO att arbetsgivaren slutar att diskriminera visstidsanställda med kortare anställningstid än tre månader.

Även i den frågan har Seko stöd, 68 procent anser att fack och arbetsgivare tillsammans ska sätta lön.

Undersökningen är gjord av Novus på Sekos uppdrag. 1062 personer har svarat på frågorna.