Det var för drygt ett år sedan som Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell anmäldes av Seko sjöfolk.

Länsstyrelsens granskning är nu avslutad om huruvida resorna varit förenliga med stiftelsens ändamål.

Sammanlagt hade stiftelsen rest 13 gånger utomlands mellan åren 1999-2013 för att studera hur verksamhet för sjömän bedrivs. Florida, London, Tokyo, Barcelona och Manilla var några av destinationerna.

Men tillsynsmyndigheten har enbart valt att utreda den senaste resan på grund av det stora antalet resor.

2017 åkte 13 personer, däribland styrelsen och anställda, till Barcelona för en studieresa. Kostnaden för fyra dagar landande på 206 443 kronor.

Seger för sjömän

Länsstyrelsen konstaterar att stiftelsens syfte med resan bara uppfylls på en punkt – ett besök på ett sjömanscenter. Men den utgör bara en liten del.

”Enligt Länsstyrelsens bedömning har inte studieresan och nämnda programpunkt varit nödvändig för att styrelsen med flera ska kunna utföra sina uppdrag och förvalta stiftelsen i enlighet med förordnandet”, skriver Länsstyrelsen.

Stiftelsen får även skarp kritik för studieresans kostnad:

”Omfattningen och kostnaden måste också vara skälig i förhållande till nyttan av resan”, står det.

Kan överklagas

Chang Strömberg och Oskar Lindskog, ombudsmän på Seko Sjöfolk, och ledamot respektive suppleant i styrelsen i Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell, har genom åren varit kritiska mot studieresorna.

–Länsstyrelsen beslut är en framgång för stiftelsens målgrupp sjöfolk. Vi ser ingen anledning för varför resorna behövs. Det är ett par miljoner som de kostat. Det är anmärkningsvärt att det här agerandet har fått fortgå så många år och att Sjöbefälsföreningen inte reagerat. Nu hoppas vi stiftelsens kapital hanteras på ett ansvarsfullare sätt, säger Chang Strömberg.

Sekotidningen har varit i kontakt med stiftelsens ordförande, Barry Andersson, som menar att resorna har varit viktiga och att man följt stadgarna.

”Studieresan till Barcelona beslutades på grund av att Stiftelsens motsvarighet i Barcelona, Stella Maris, vunnit pris som Seafarers’ Center of the Year (2016),” skriver han i ett yttrande till Länsstyrelsen, och fortsätter:

”Styrelsen såg det som intressant att se vad Stella Maris gör för sjömännen för att sedan bedöma om det finns något Stiftelsen kan applicera på Stiftelsens egen verksamhet.”

I skrivande stund har beslutet inte överklagats.